Skip to product information
1 of 1

Buksan Filipino Flashcards Set B: Things Around Me

Buksan Filipino Flashcards Set B: Things Around Me

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Set B: Mga Bagay sa Paligid Ko (Things Around Me)

mga bagay na kailangan ko (things I need)
mga bagay sa paligid ko (things around me)
mga kasuotan (different clothings)
mga uri ng transportasyon (transportation)

View full details